Ausstellungen
Ausstellung bauhaus Landesmuseum Mainz
Ausstellung Spot an Rheinisches Landesmuseum Trier
Ausstellung High Tech Römer Landesmuseum Koblenz
Ausstellung vorZeiten Landesmuseum Koblenz
Ausstellung Tradition Raiffeisen Landesmuseum Koblenz